WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCY

ULGI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Od 19 kwietnia 2014 przedsiębiorcy mogą już składać, w bełchatowskim magistracie, wnioski o zwolnienia.

 Uchwała zawiera dwie propozycje preferencji. Pierwsza skierowana jest dla przedsiębiorców inwestujących w budowę lub przebudowę budynków i budowli oraz tworzących nowe miejsca pracy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz:

a) w przypadku mikroprzedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 50.000 zł i stworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy,

b) w przypadku małych przedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 200.000 zł i stworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy,

c) w przypadku średnich przedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 500.000 zł i stworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy,

d) w przypadku pozostałych przedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 1.000.000 zł i stworzenie co najmniej 15 nowych miejsc pracy,

e) poniesienie dwuletnich kosztów zatrudnienia w kwocie wyższej niż kwota zwolnienia od podatku,

f) z uchwały będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli nowe inwestycje po 1 czerwca 2012 roku i na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały jej jeszcze nie zakończyli.


Druga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zwiększą zatrudnienie o co najmniej
15%. Zwolnienie przysługiwać będzie jeśli dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników będą dwukrotnie wyższe od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości. Nowe miejsca pracy muszą być również utrzymane przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia.

 "Wprowadziliśmy kolejne ulgi dla przedsiębiorców i inwestorów. Wszystko po to, aby stworzyć jeszcze lepsze warunki do tego, by potencjalny przedsiębiorca chciał inwestować w naszym mieście, rozwijał swoje gospodarcze możliwości i tworzył nowe miejsca pracy. W świetle uchwały koszty, które miałyby być poniesione na rzecz zwiększenia zatrudnienia, mają szansę być zrekompensowane przez ulgi w podatkach, jakie należne są gminie. Świadomie rezygnujemy z tych podatków – na rzecz tworzenia dodatkowych miejsc pracy. Dzięki preferencjom mamy szansę być atrakcyjnym partnerem dla potencjalnych przedsiębiorców” - podsumowuje Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa.

 Aby pomóc przedsiębiorcom i inwestorom radni przyjęli także drugą uchwałę, która zakłada zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat. Zwolnienia dotyczą gruntów, budynków i budowli na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną, na których zostanie uruchomiona działalność wytwórcza.

Teksty Uchwał wraz z wnioskami:

 >>> Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowa

>>> Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Wszystkie prawa zastrzeżone - 2015