Bełchatów paliwowo - energetyczną stolicą Polski


Dzięki PGE Kopalni Węgla Brunatnego oraz PGE Elektrowni, nasze miasto nosi tak zaszczytne miano.

 

Bełchatów jest miastem powiatowym o powierzchni 35 km2, położonym w południowej części województwa łódzkiego, w odległości 50 km na południe od Łodzi. Jesteśmy jednym z największych miast regionu, z pięknie zagospodarowaną przestrzenią miejską i rozwiniętą infrastrukturą techniczną. Atutem Bełchatowa jest struktura wiekowa mieszkańców oraz wskaźnik przyrostu naturalnego, który w ostatnich latach przejawia tendencję wzrostową.

 

Swój dzisiejszy przemysłowy charakter Bełchatów zawdzięcza obecności dwóch gigantów - PGE Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A. oraz PGE Elektrowni "Bełchatów" S.A. To te firmy przyczyniły się do szybkiego rozwoju demograficznego i gospodarczego miasta. W Bełchatowie prężnie rozwijają się także małe i średnie przedsiębiorstwa o charakterze handlowo – usługowym i produkcyjnym. W naszym mieście funkcjonuje fabryka jednego z największych na świecie producentów telewizorów cyfrowych – firmy Humax, która tworzy w Bełchatowie kompleks elektroniczny. Dużym impulsem do pobudzenia aktywności gospodarczej mieszkańców Bełchatowa jest przyjęty w 2004 roku program rewitalizacji. Projekt ten zakłada stworzenie szeregu udogodnień oraz przyjaznych warunków, służących rozwojowi obszaru znajdującego się w centrum miasta. W celu osiągnięcia założeń programu władze miasta prowadzą działania związane z odnową infrastruktury technicznej oraz estetyzacją przestrzeni publicznych. Jednym z głównych założeń projektu było dokonanie zmian w przepisach prawa lokalnego, pozwalających na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Ulgi te dotyczą właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących swą działalność na obszarze rewitalizowanym.

 

Bełchatów jest aktywnym beneficjentem w aplikowaniu o środki zewnętrzne. Pozyskuje pieniądze zarówno na przedsięwzięcia infrastrukturalne, poprawę bezpieczeństwa w mieście, jak i realizacje projektów społecznych.

 

Więcej na temat Bełchatowa czytaj.

Wszystkie prawa zastrzeżone - 2015