Bełchatowska strefa przemysłowa - informacje ogólne


W marcu 2009 tereny o powierzchni 28 ha, znajdujące się przy ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie zostały objęte Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Dzięki temu została rozszerzona Podstrefa Bełchatów, w której dotychczas znajdowała się jedna działka o powierzchni ok. 1,6 ha, położona przy ul. Ciepłowniczej.

 W kwietniu 2014 roku zakończono uzbrajanie terenów inwestycyjnych w ramach projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie”. Łączna powierzchnia terenów przygotowanych dla inwestorów to już blisko 15 ha. W ramach realizacji projektu tereny inwestycyjne – Strefa Czapliniecka – zostały uzbrojone w sieć kanalizacyjną, wodociągowa i deszczowa. Wybudowano także dwie przepompownie ścieków z zasilaniem elektrycznym i zbiornik retencyjny. Ponadto wykonano wycinkę i nasadzenie drzew oraz odtworzono nawierzchnię pasa drogowego ul.Cegienialnej.

Kompleksowe uzbrojenie terenów w kluczowe elementy infrastruktury technicznej w połączeniu z preferencjami dla przedsiębiorców i inwestorów w formie zwolnień z podatku od nieruchomości sprawia, iż teren ten jest przygotowany dla potencjalnych inwestorów.

 

Na uzbrojenie terenów Miasto pozyskało środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013.
Uzbrojone tereny inwestycyjnych, objęte są Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną 

Wszystkie prawa zastrzeżone - 2015